Từ 1 cửa hàng nhỏ, sau 15 năm trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 …

Dù trải qua rất nhiều thay đổi và liên tục có những cải tiến lớn nhỏ trong suốt 15 năm qua, Thế Giới Di Động vẫn luôn giữ lại bí quyết cốt lõi làm nên thành công, đó là khách hàng. Công ty tôn thờ văn hóa đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.

Nguồn: http://vietbao.vn/Cong-nghe/Tu-1-cua-hang-nho-sau-15-nam-tro-thanh-doanh-nghiep-tu-nhan-lon-thu-2-Viet-Nam-The-Gioi-Di-Dong-co-bi-quyet-gi/223185480/217/