Những câu nói hay trong phim Kungfu Panda Gấu Trúc

Danh ngôn hay trong phim Kungfu Panda:

Live each day as if it were your only one to live!
(Sống mỗi ngày như thể nó là ngày duy nhất của bạn để sống!)

Nothing is impossible.
(Không có gì là không thể.)

Never give up.
(Không bao giờ bỏ cuộc.)

One often meets his destiny on the road he takes to avoid it!
(Người ta thường bắt gặp số phận trên con đường lẩn tránh nó!)

Your mind is like this water, my friend – when it is agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes clear.
(Tâm hồn chúng ta cũng giống như mặt nước vậy. Khi bị khuấy động, sẽ rất khó nhìn thấy. Nhưng nếu để cho nó tĩnh lặng, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời.)

You are too concerned with what was and what will be. There’s saying: Yesterday is history, tomorrow is a mystery. But today is a gift… That’s why it is called the “present”.
(Chúng ta quá bận tâm về quá khứ lẫn tương lai. Có câu nói rằng: ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai là một điều bí ẩn. Nhưng ngày hôm nay là một món quà. Đó là lý do tại sao người ta gọi ngày hôm nay là “món quà”.)

Những câu nói hay trong phim Kungfu Panda Gấu Trúc
“Các ngươi nên bỏ quá khứ lại vì nó chẳng là gì!
Điều duy nhất quan trọng là nhân cách giờ đây các ngươi chọn!” (Panda)
Sống mỗi ngày như thể nó là ngày duy nhất của bạn để sống!
Quảng Cáo của Đối Tác có thể bạn quan tâm:

may đồng phục theo yêu cầu

may dong phuc

áo thun đồng phục

may ao thun dong phuc

áo sơ mi đồng phục

ao so mi dong phuc

đồng phục bảo vệ

dong phuc bao ve