Logo dịch vụ tài chính mới của Facebook bị tố đạo nhái

Startup ngân hàng Current đã đăng tải hình ảnh so sánh logo của công ty với dịch vụ Calibra cho thấy sự tương đồng đáng chú ý.

Nguồn: http://vietbao.vn/Cong-nghe/Logo-dich-vu-tai-chinh-moi-cua-Facebook-bi-to-dao-nhai/120958668/217/