Lần đầu tiên Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội nghị thông tin vô …

Tiến sỹ Lê Văn Tuấn – Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Tần số vô tuyến điện là Chủ tịch của Hội nghị nhiệm kỳ 2019-2022. Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam được bầu vào vị trí Chủ tịch của AWG.

Nguồn: http://vietbao.vn/Cong-nghe/Lan-dau-tien-Viet-Nam-duoc-bau-lam-Chu-tich-Hoi-nghi-thong-tin-vo-tuyen-chau-A-Thai-Binh-Duong/223184966/217/